Αστικό τοπίο και όροι συμμετοχής. Η περίπτωση των Εξαρχείων. Ομιλητής: Κ. Μωραΐτης. Δευτέρα 12/4/2021, ώρα 7.00 μ.μ.Αστικό τοπίο και όροι συμμετοχής. Η περίπτωση των Εξαρχείων.


Ακολουθείστε τους παρακάτω συνδέσμους για πληροφορίες σχετικές με το θέμα που παρουσιάστηκε.

Εισήγηση στο 9ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο Σύρου «Τοπίο: Φυσικές και Πολιτισμικές Προσλήψεις», Κέντρο Έρευνας Συριανού Πολιτισμού «Καθηγητής Ιωσήφ Στεφάνου», στην Άνω Σύρο, στις 16-21 Σεπτεμβρίου 2019.

Δημοσιεύτηκε στην έκδοση Βασιλαρά Α. (επιμ.): Τοπίο: Φυσικές και Πολιτισμικές Προσλήψεις. Άνω Σύρος, εκδ. Ινστιτούτο Σύρου, 2019, σσ. 19-28.

Η διείσδυση του φυσικού στο εσωτερικό της πόλης: Οι όροι της περιβαλλοντικής “εισβολής” και της τοπιακής αναβάθμισης.

Κείμενο συμμετοχής στην ημερίδα με θέμα «Βιωσιμότητα των Δημοσίων Υπαίθριων Χώρων στην Πόλη». Οργάνωση “Πρόγραμμα ASPIS, Αξιολόγηση της βιωσιμότητας των Δημοσίων Χώρων”, Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2021.

Η πολιτισμική διερεύνηση των θεωρήσεων του τοπίου: Καταγωγή και σημασία των συμμετοχικών διαδικασιών.

Κείμενο συμμετοχής στα πρακτικά του συνεδρίου «Δημόσιος Χώρος… Αναζητείται», με τίτλο Public Space. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Cannon Not Design Publications, 2011.

ΣχήματαΤοπίου: Ο Σχεδιασμός του Τοπίου ως ειδική περίπτωση Αρχιτεκτονικής Διδακτικής.

Βοήθημα για τον σχεδιασμό του τοπίου. 

Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και βοηθήματα, Αποθετήριο Κάλλιπος. 

Η Τέχνη του Τοπίου. Πολιτιστική επισκόπηση των νεωτερικών τοπιακών θεωρήσεων και διαμορφώσεων.

Βοήθημα για τη θεώρηση και τον σχεδιασμό του τοπίου.

Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και βοηθήματα, Αποθετήριο Κάλιππος.

Σχόλια